هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم به مشکل بگو یه خدای بزرگ دارم
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox


کد آهنگ

کار آفریننده همه ارزشهاست پس با کار ارزش خویش را افزایش دهید.

بهترین سرمایه سرمایه ای است که تراویده از کار و دسترنج آدمی باشد.

بد ترین دشمن تو همواره نفس توست.............

از ساده لوحان مقدس همواره بر حذر باش!زیرا تنها آن چیزهایی را مقدس میشمارند که ساده باشند

آنه از بازی با آتش لذت می برند به خصوص هنگامی که آن آتش برای سوختن مخالفین به پا شده باشد................

حسن بلند پروازی این است که آدم را پر جنب و جوش نگاه میدارد.

بشر آزاد است که راه نیکی و یا بدی را انتخاب کند اقتادن او در دوزخ از سر تصادف نیست.........

هزار بار خشمناک شدن شما بر شرمنده کردن طرف رجحان دارد.

هرگز اندیشه خود را بر دیگران تحمیل نکنید همه تلاش و کوششتان در راه زایاندن و شکوفاندن اندیشه ها باشد.....................

انسان آزاد است که به آشا خدمت کند و یا عمر خود را صرف دروج نماید او شخصا مسوول خوشبختی خویش است..................

در آیین مزدیسنا هیچ کس حتی اهریمن گناهکار آفریده نشده است وتبهکاران به اختیار خویش بدی را برگزیدند......................

آموزگار و رهبر پاک و باا راده چونان پلی است که مردم را بسوی یک نظام آشایی راهنمایی کند.....

کسی که پیرو راه نیک ست و همیشه آشا را در نظر دارد و به گفتار می آورد به زندگی دلخواه خویش دست می یابد.......................

آفریدن بزرگترین وسیله نجات از رنج می باشد و بار زندگی را سبک میسازد در واقع اراده من نجات دهنده و تسلی بخش من است..............

اراده انسان را آزاد میسازد این است شریعت حقیقی اراده و ازادی و چنین است تعلیم زرتشت در این باره

من طالب یک وجب ز زمینم که روی آن بایستم و با اراده ی خودم زندگی کنم.................

اراده و میل نیمه کاره را رها کنیدو حتی در بیکاری هم چون در هنگام کار مصمم باشید.....

اگر میل یا خواهشی از فران تو سر باز زد بزرگترین دشمن ادمی میگردد...........

مرد دانا کسی است که علاوه بر توانایی دوست داشتن دشمنانش بتواند دوستان دشمن اش را باز شناسد...........

بدترین پاداش یک استاد این است که شاگردانش تا ابد در حال شاگردی وی باقی بمانند.................

بر حذر باشید که مبادا نادان ها دنیا را در سیطره ی قدرت خویش بگیرند و دانایی جرم تلقی شود....

از دانا مستقیما نباید طلب علم کنی که دچار و همی منت بار شوی بلکه باید خودت بر اساس ظرفیت و تواناییت میوه های از درخت معرفتش بچینی.....................

دانستن برای آن کسی که اراده شیر دارد دل انگیز است...................

به زیبایی و شادی خود برسید چرا که خدا هم زیباست و هم شاد است و مردمی اینگونه را دوست دارد...............

وقتی ما بهترین راه شاد بودن را آموختیم صدمه زدن به دیگران و رنج دادن دیگران را بهتر از یاد

خواهیم برد...............

مهمترین ایام ما پر سر و صدا ترین ساعات ما نیست بلکه آرام ترین و شادترین آنهاست.............

شخص نباید جایی که خوشی به مردم نمیدهد توقع خوشی داشته باشد...........

ابدیت بهترین زنی است که من دوست دارم از وی صاحب بچه شوم...................

جهل و خیانت را از این خانه قدیمی برانیم چرا که هیچ انسانی دژخیم به دنیا نمی اید...............

زندگی را با پندار های نادرست و با کژروی و کژاندیشی از دست مدهید..............................

خوشا به حال آنان که دست در دست راهبری نیک اندیش دارند و به پاداش و رستگاری نیک میرسند

و بدا به حال آنانکه راهبردشان دروغگویی بیش نیست.............................

در پس هر کژ اندیشی وکژرفتاری شکستی است .......................................

وکرپن ها به خاطر کژرفتاری هایشان از پل چینوت فرومی افتند................................

 

 نوشته شده توسط :مهسا
جمعه 29 اردیبهشت 1391-12:21 ب.ظ

راه یکی است و آن راستی است.

راستی شادمانی است و شادمانی از آن کسی هست که همیشه راستگو و درستکار است.

کشور شادمانی و جاودانگی از آن کسی است که در زندگی خویش با دروغ بجنگد و آن را در بند نموده به دست راستی سپرد.

اگر می خواهی با خداوند یکی شوی نگاهی به پیرامونت بینداز و به اندرون خود بنگر.

نیکی و بدی وجود خارجی ندارد هر چه هست در اندیشه ی مردم و نتیجه ی واکنش فطرت آدمی به حوادث است.

مومیایی غم واندوه هیچ کس را به شریعت مومن نمیسازد.

همه دوست دارند به بهشت بروند اما کسی دوست ندارد بمیرد بهشت رفتن جرات مردن می خواهد.

نیک می دانم هیچ نیایشی نیست که از جان و دل براید و بی پاسخ بماند.

آیین را پیش از آن که روز بزرگ فرا رسد دریابید و نیک بفهمید.

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد که پندارتان کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

مردان و زنان همیشه برابرند واز ارزش های یکسان برخوردار میباشند و در همه چیز هم ترازند.

زندگی یک چاه آب لذت و خوشی است ولی برای کسی که همت بهرهوری از آن را ندارد یک شوره زار است.

بهترین روش پرورش روان اندیشیدن در خاموشی است.

حقیقت برترین کار مایه انسان است . سعادت از آن کسی باد که خواستار حقیقت است.

شیدایی زلال شایسته کسی است که خواستار بهاران مشترک است.

همگی گوش فرا دارید که جاذبه ی حیاتی شما در طریق و هومنی باید باشد پس از یکدیگردر این مورد سبقت بگیرید.

زندگی ظهور زلال زیبایی و مهربانی هاست با هم مهربان باشید.

رفتار هر کسی چه خوب و چه بد سر انجام به خود او بازمیگردد.

خدای زرتشت بخشایشگر و پر جوشش است و از کسی که می بخشد نباید ترسید از تنها چیزی که باید ترسید همان ترس است.

کاری که به خرد انجام میگیرد به پشیمانی نمی انجامدو خرد من در هر کار راهنمای من است.

چون آگاه شدید آنچه را که آموخته اید به دیگران بیاموزید و آن را بگسترانید.

در دل کسی که ترس و زبونی و خواری نیست بر زبان او هم دروغ نیست.

هر چقدر اندیشه را بپرورانید به همان اندازه شکوفا میشود.

تقوای واقعی در قلب نهفته است.

رفتن به دنبال لذات جسمی شر است اما آنچه منفور تر جلوه میدهد از دست دادن تعادل و غرق شدن در شهوات چشمی است.

تنها عبادت و خشنودی اهورا مزدا انجام کردار نیک و پارسایی است که بدی و بدان را براند.

روان سالم در بدن سالم است.

کسی که راه راستی را بر گزیند از بدبختی و ستم و تیره روزی وافسوس و دریغ دور می ماند و به آسایش و فراغت و با نعمت

برکت و شرافت زندگی می کند.

انسانی که به خود احترام گذاشته به خالقش احترام گذاشته است.

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است اعتماد و اندیشتان را پنهان کنید.

در ذهن خود بد و خوب را از یکدیگر جدا کنید و با یاری گرفتن از اندیشه در مورد آنها قضاوت کنید.

در هیچ انجمنی گفتار بیهوده مگو مانند پدر نامور باش هرگز مادر را میازار و با راستی کامیاب و کامروا باش.

 

 نوشته شده توسط :مهسا
دوشنبه 14 فروردین 1391-04:46 ب.ظ

دنیا را رها مکنید و عزلت نگیرید چرا که هدف ساختن مجدد دنیاست .دنیایی در درستی و بدور از بیماری و مرگ

نان از کار خویش بخورید و بهره کار دیگری را نربایید.

کار کنید و جهان را با کار خود بسازید که هرچه نیکی و خوشی هست در این جهان است.

کوشا و میانه رو باش و نانی بخور که از راه نیک به کف آورده ای.

اگر بلند پروازی  باعث گردد انسان از واقعیات زندگی روز مره دور شود آن بلند روازی تبدیل به کوته نظری میشود.

بشر موجودی است که باید بر خود غلبه کند و با خویش دوست باشد.

کسی که در پی دوستی مگردد باید حاضر به مبارزه در راه آن دوست باشد و برای مبارزه در راه او ناچار است که دشمن کسی

شود.

با قبول دوستی باید قبئل دشمنی را هم نمود زیرا آیا ممکن است که به دوستی بپیوندیم ولی جانب او نگیریم  و اورا  پشتیبانی نکنیم.

بگزار تا همدردی تو نسبت به دوستت در زیر یک پوست ضخیم پنهان گردد در این صورت است که همدردی تو ظرافت و لطف پیدا خواهد کرد.

بقیشو به زودی مینویسم الان باید برم راستی نظر نشه فراموشنوشته شده توسط :مهسا
دوشنبه 14 فروردین 1391-01:43 ب.ظ

زرتشت بزرگترین پیامبر پیشکسوت بود که راه آزادی در انتخاب در امور اخلاقی را به روی آدمی بگشود.  "تاگور"

جنبه اخلاقی آیین زرتشت عالی تر و شگفت انگیزترازجنبه ی الهی آن است."ویل دورانت"

راستی پایه ی فرهنگ اهورایی و ریشه اخلاق فاضله است."هگل"

زرتشت در میان اقوام هندو اروپایی نخستین . یگانه پیغمبری است که آیین یکتا پرستی آورد."پورداود"

بر طبق تعلیمات زرتشت خداوند با راستی یکسان است."فیثاغورس"

ایرانیان باستان دین خویش را به کسی تحمیل نمی کردند در حالیکه روی سکه های ساتراپ ها نه تنها نگاره ی اهورا مزدا

بلکه نگاره ی بعل و طرسوس و... را نیز میبینیم."گلمنت هوارت"

زرتشت یکی از بزرگترین نوابغ دینی است که جهان تا کنون به خود دیده است."ر.س.رینر"

قوانین اخلاقی ای که زرتشت تعلیم داده یکی از عالی ترین و ساده ترین مقررات اخلاقی جهان است."موریس متر لینگ"

در میان زرتشتیان تعدد زوجات موسوم نیست انها یک زن بیشتر نمیگیرند .بی وفایی نسبت به پیمان زناشویی هم تقریبا دیده

نمیشود و فحشا در بین زنان پارسی وجود ندارد."پروفسور جکسن"

مزدیسنا مقام زن را با مرد برابر میداند یک علت پیشرفت ایرانیان باستان به خاطر رعایت همین اصل بوده است."جان ملکم"

زرتشت سرود یگانگی خواند و مرا که خود شاعر و سروده سازم بی اختیار به سوی نغمه ی آسمانی خود جلب میکند"تاگور"

باید اقرار کرد که در بین ادیان باستان هیچکدام از دین زرتشت روحانی تر و اخلاقی تر و منزه تر از مراسم و اداب خرافات

نیست."گستا ولوبون"نوشته شده توسط :مهسا
دوشنبه 14 فروردین 1391-01:42 ب.ظ

اینم چند بیت از شعرای خیام :

در کارگه کوزه گری رفتم دوش                                    دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نا گاه یکی کوزه بر آورد خروش                                   کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

اینم ترجمه انگلیسیش :

And   strange   tell   among   that earthen   lot   some    could   articulate     while  others   not:

And suddenly one    more    impatient    cried    

"who   is the    potter   pray   and  who the pot?????????????????????????????نوشته شده توسط :مهسا
سه شنبه 23 اسفند 1390-08:49 ب.ظ

اس ام اس و جملات قصار بسیار زیبا  

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

ادامه در لینک زیر

.

.

.

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .

.

.

.

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .

.

.

.

حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است . . .

.

.

.

   آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی

 هر خطری ، بی خطر است

هر دردی ، بی درد است

هر زندانی ، رهایی است

هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی – دفتر های سبز )

.

.

.

ترس از مرگ نا رواست ، زیرا تا آن هنگام که من هستم ، مرگ نیست ،

و آنگاه که مرگ هست ، من نیستم ، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست . . .

.

.

.

دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست . . .

.

.

.

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین

 آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

.

.

.

 اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .

.

.

.

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

.

.

.

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

 .

.

.

گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .

 .

.

.

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . . 

 

 نوشته شده توسط :مهسا
دوشنبه 15 اسفند 1390-07:48 ب.ظ

زندگی

زندگی رسم خوشایندی است

                                   زندگی بال وپری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد به اندازه عشق

                                 زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود

زندگی مجذور ایینه است

                                   زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما

                                  زندگی هندسه ساده یکسان نفس ماست

ممنون ازاینکه به وبم اومدین نظر یادتون نره ......

                                                                      "مهسا"نوشته شده توسط :مهسا
دوشنبه 15 اسفند 1390-07:47 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic